Årsmöte 7/3

Skriven 2019-01-09 18:27:05 av Per Magnusson
 
Kommande årsmöte kommer att hållas den 7 mars 2019 i LOK-gården. Anmälan via hemsidan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet. Mer information kommer.Länkar som hör till denna nyhet
Kallelse och behörighetshandling

[Back] Tillbaka