Rådet för Östergötlands Skogsflickor 2018

[Rådet]

Marianne, Sonja, Carina, Maja-Stina, Eva-Britt, Marie, Ulla, Inger, Monika

Talhuldra: Sonja Hansson
Skrivhuldra: Carina B-Svensson
Penninghuldra: Marianne Nyman
Rättare: Marie Svernestam
Rättare: Monika Lundqvist
Rådskafferska: Maja-Stina Gustavsson
Rådskafferska: Eva-Britt Hultqvist
Härold: Ulla Kjell
Skafferska: Inger Johansson