Motioner till förbundsmötet

Skriven 2019-09-22 14:17:05 av Lena Fröberg
 
Vartannat år har Svenska Orienteringsförundet Förbundsmöte och nästa gång är i mars 2020. Till Förbundsmötet har medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att skriva motioner. En motion till Svenska Orienteringsförbundet kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Svenska Orienteringsförbundets alla verksamheter eller frågor.

För att underlätta skrivandet av en motion har Svenska Orienteringsförbundet tagit fram en lathund: Så skriver du en motion.
Motioner som inkommit till tidigare förbundsmöten finns att läsa på SOFT:s web, under rubriken Förbundsinfo.
Motioner ska skickas till distriktet och till SOFT:s kansli senast den 1 november.

Länkar som hör till denna nyhet
Så skriver du en motion
Förbundsmöte

[Back] Tillbaka