Folksam Ledarcamp

Skriven 2020-02-12 22:48:22 av Lena Fröberg
 
Folksam Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare, 18–25 år, att fortsätta utvecklas inom idrottsrörelsen.
Har din förening någon/några unga ledare som stämmer in på kriterierna?

Folksam delar ut stipendier för att unga ledare ska få chansen att utvecklas. De personer som kan komma ifråga ska:
• Vara en god förebild
• Ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
• Genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
• Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska
få vara med är en självklarhet.


Mer information och anmälan finns på RF-SISU Östergötland. Kontaktperson är Carl Blomqvist, carl.blomqvist@rfsisu.se

Länkar som hör till denna nyhet
Info om Ledarcamp RF-SISU

[Back] Tillbaka