Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

Skriven 2020-03-28 08:21:18 av Per Magnusson
 
Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det här lär göra all någorlunda normal tävlingsverksamhet inom orientering omöjlig inom den närmsta tiden och flera arrangörer i distriktet har beslutat att ställa in sina tävlingar. Även träningsverksamhet i många klubbar lär påverkas.

SOFT har i skrivande stund inte kommit ut med några nya riktlinjer, men skriver så här:

"SOFT tar för givet att samtliga klubbar i landet så fort som möjligt anpassar sin verksamhet efter den nya förordningen. Precis som förra gången är maxtaket gällande deltagarantal inte en rekommendation från regeringens sida. Det är ett beslut som är straffbart att bryta mot.

SOFT uppmuntrar alla medlemmar att fortsätta träna, och tävlingar kan säkerligen anordnas i mikroformat, som del av klubbträning eller liknande, men all verksamhet som bedrivs bör självfallet utformas i enlighet med gällande beslut samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer."

Mer information finns i de länkade nyheterna.

Länkar som hör till denna nyhet
SOFT - Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds
SOFT avråder från tävlingsverksamhet för personer över 70 år
SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet
SOFT - Svar på vanliga frågor om coronaviruset och orientering

[Back] Tillbaka