Götalandsmästerskapen i orientering i Göteborg 2020 - Inställt!

Skriven 2020-05-05 22:22:33 av Sara Forsberg
 
Nedan följer det mejlutskick som skickades från arrangörerna för årets GM.

Vad gäller Distrikstmatch och USM återkommer vi med mer info när vi vet mer, dessa har ännu inte tagits beslut om.

Hej
Tyvärr har vi det tråkiga uppdraget att berätta att, som så mycket annat som också drabbats i sommar, har vi tagit beslutet ställa in GM2020 i Göteborg nu i augusti, på grund av Covid-19 pandemin.
Eftersom GM är ett något mer komplext arrangemang med bussresor, gemensamt boende och ceremonier gör det att med rådande restriktioner och osäkra prognoser omöjligt att genomföra arrangemanget med den planeringshoristont som krävs.

Vi tycker detta är mycket tråkigt och hoppas att planeringsmötet i november kan rucka lite på turordningen för kommande arrangemang så Göteborg får möjligheten att åtkomma rätt så snart i alla fall, kanske 2022, om det är av intresse för de andra distrikten, naturligtvis. Nästa år ligger GM och O-meeting helgerna efter varandra vilket gör att det inte är lämpligt redan då.

Vi hoppas innerligt att alla tävlingssugna orienteringsungdomar kan klara ett år utan detta speciella mästerskap - och kan få ordentliga utmaningar lokalt istället.

Vi lämnar härmed över det övergripande planeringsansvaret till sammankallande för planeringsmötet i november.

Med hopp om snar normalisering
för GM2020-kommittén från Tolereds AIK och Frölunda OL,

Med vänlig hälsning
Peter Hammersberg | Frölunda OL


[Back] Tillbaka