Hjälp till arrangörer av uppdelade tävlingar

Skriven 2020-08-06 22:28:48 av Per Magnusson
 
Om man delar upp sin tävling på flera närtävlingar med t.ex. max 50 startande i varje för att sprida ut folk i olika startgrupper så att man håller sig inom gällande pandemibestämmelser, så blir det en liten utmaning att hålla koll på anmälningsläget och pausa anmälningarna för en närtävling när taket uppnåtts. Av denna anledning har ett PHP-script utvecklats som använder Eventors API för att bevaka många tävlingar från en enda webbsida.

Det här har sparat en hel del jobb för LOK. Andra arrangörer som har någon i klubben som kan sätta upp en webbsida med ett PHP-script får också gärna dra nytta av scriptet som går att ladda ned via den här länken:

multi-event-overview.zip


[Back] Tillbaka