Årsmöte ÖOF 210311

Skriven 2020-12-30 18:37:51 av Carina Berger
 
Kallelse till årsmöte 11 mars 2021 skickas idag till samtliga klubbar.

Obs! kom ihåg att skicka in ev förslag till årsmötet skriftligt till styrelsen senast 10 februari.

ÖOF:s stadgar § 10 säger: Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

Anmälan sker i kalendern senast 7 mars.

Pga rådande pandemi kan det planerade fysiska mötet ändras till ett digitalt årsmöte. Vi återkommer isåfall med formerna för detsamma.


[Back] Tillbaka