Guldklubbens ungdomsstipendier

Skriven 2021-01-17 18:35:21 av Lena Fröberg
 
Ungdomar som under 2020 studerar vid idrottsgymnasium med nationell inriktning kan söka Guldklubbens ungdomsstipendier. Klubben söker stipendiet och bifogar en av ungdomen personligt skriven ansökan med personalia och meriter. Sök stipendiet senast 15 februari!

Till SDF med idrottsgymnasier med nationell intagning

GULDKLUBBENS UNGDOMSSTIPENDIER
Guldklubben – Östgöta idrottens veteraner-delar årligen ut ett ungdomsstipendium.
Stipendiet riktar sig till ungdomar som under 2020 studerat vid idrottsgymnasium med nationell intagning. Syftet är att stimulera och stödja ungdomar som valt att kombinera studier och elitidrott.

SDF: en brukar hjälpa till med att föreslå kandidater till stipendiet som fastställs årligen i förhållande till tillgängliga medel men brukar hamna kring 3000–4000 kr.
Föreslagen kandidat skall representera en Östgöta förening.
Det är endast SDF och/eller förening som kan söka stipendiet.

Vi hoppas att SDF: en även i år vill hjälpa till att finna lämpliga kandidater.
Av berörd ungdom personligt skriven ansökan med personalia och meriter skall vara oss tillhanda senast den 15 februari 2021.

Vår avsikt är att kunna göra ett formellt överlämnande vid vårt årsmöte i mars 2021.
Vi planerar för årsmöte i mars men pågående Coronapandemi kan innebära justeringar.

Ansökan sänds till följande adress:
Guldklubben
c/o RF-SISU Östergötland
Fastes gata 4
582 78 Linköping

Eller mailas till:
ostergotland@rfsisu.se


[Back] Tillbaka