Rapport från ÖOF:s årsmöte

Skriven 2023-03-10 19:52:36 av Per Magnusson
 
Kjell Holmström
Kjell Holmström leder årsmötet.
Torsdag den 9/3 hölls ÖOF:s årsmöte i Olstorp.

Innan själva mötesförhandlingarna visade Erik Hallgren fantastiska naturbilder från olika delar av världen och gav även några fototips. På mötet, som leddes av Kjell Holmström, valdes Ebba Hedegård till ordförande att efterträda Lena Fröberg som avsagt sig omval, men sitter kvar i styrelsen.


Eva-Karin och Lena
Mötessekreterare och styrelseledamot
Eva-Karin Jönsson tackas med en
tulpanbukett av avgående ordförande
Lena Fröberg.

Förutom sedvanliga punkter som att klubba verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, ansvarsfrihet för styrelsen, uppdatering av styrdokument och fastställande av årsavgiften för föreningarna (fortfarande 0 kr) så bifölls en motion om att börja arrangera DM i MTBO.

Valberedningen är nu en person kort och behöver kompletteras med någon från östra delen av distriktet (Finspång, Norrköping, Söderköping och däromkring).

Efter själva mötet informerades och diskuterades det om SOFT:s förslag till ny distriktsindelning samt hur vi ska hantera ÖOF:s onödigt stora kassa.

Slutligen avslöjades det vart olika utmärkelser gått. "Årets arrangemang" tilldelades Motala AIF för sin del i Swedish League-tävlingen i Zinkgruvan medan Maria Nordwall utsågs till "Årets ledare" för mångårigt och omfattande engagemang inom orienteringen i distriktet. Varken Maria eller någon representant för MAIF kunde dock närvara för att ta emot utmärkelserna.

Länkar som hör till denna nyhet
Årsmötesinformation

[Back] Tillbaka