Protokoll

Protokoll finns på sidan för protokoll.

Aktuella dokument finns på sidan för Aktuella dokument.

Aktuella dokument 2022


Adm-ekon riktlinjer 2022 224.84 kB
Balansrapport 2021 v2 152.30 kB
Budgetförslag 2022 50.65 kB
Dagordning Årsmöte 2022 193.88 kB
Kallelse Årsmöte 2022 20.54 kB
ÖOF:s stadgar 2022 572.99 kB
Valberedningens förslag 116.35 kB
Minnesanteckningar från Ordförandekonferens 221124 1.73 MB
Protokoll Årsmöte 118.28 kB
Resultaträkning 2021 v2 262.94 kB
Revisonsberättelse 2021 394.00 kB
Röstlängd 2022 122.61 kB
Verksamhetsberättelse 2021 1.46 MB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2022 133.36 kB
Verksamhetsplan 2022 711.08 kB

Aktuella dokument 2021


Adm-ekon riktlinjer 2021 473.99 kB
Balansrapport 2020 36.85 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Dagordning 210311 uppdaterad 210309 362.25 kB
Inbjudan full koll 211204 753.12 kB
Kallelse årsmöte 2021, uppdaterad 21 03 07 538.83 kB
Ordförandekonferens 2021 393.13 kB
ÖOF stadgar 2021 73.52 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Stadgar 2021 445.70 kB
Protokoll från Årsmötet 20210311 112.66 kB
Resultatrapport 2020 54.43 kB
Revisionsberättelse för 2020 399.51 kB
Röstlängd, föreningar i Östergötland 50.24 kB
Valberedningens förslag till årsmötet 513.22 kB
Verksamhetsberättelse 2020 643.79 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2021 423.54 kB
Verksamhetsplan 795.92 kB

Aktuella dokument 2020


Adm-ekon riktlinjer 2020.pdf 133.62 kB
Dagordning 200305.pdf 42.16 kB
Kallelse årsmöte 2020.pdf 112.92 kB
OF Balansrapport 2019.pdf 33.25 kB
OF Förslag Budget 2020.pdf 264.41 kB
OF Resultatrapport 2019.pdf 34.67 kB
Protokoll Årsmöte 2020 60.38 kB
Röstlängd Östergötland.pdf 132.82 kB
Valberedningens förslag.pdf 25.54 kB
Verksamhetsberättelse 2019 .pdf 515.80 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2020.pdf 168.59 kB
Verksamhetsplan 2020.pdf 282.44 kB

Aktuella dokument 2019


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 136.52 kB
Balansrapport 2018 33.12 kB
Dagordning årsmöte 2019 43.09 kB
Röstlängd årsmöte 2019 51.66 kB
Inbjudan Full koll 1 191130 483.78 kB
Kallelse till årsmöte 66.73 kB
Ordförandekonferens 2019 67.78 kB
ÖOF:s stadgar 2010 116.71 kB
Resultatrapport 2018, budget 2019 37.28 kB
Protokoll från Årsmötet 2019 84.73 kB
Valberedningens förslag till styrelse 51.31 kB
Verksamhetsberättelse 2018 540.17 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 170.10 kB
Verksamhetsplan 2019 267.60 kB

Aktuella dokument 2018


Information vid ordförandekonferensen 1.75 MB
Dagordning årsmöte 153.53 kB
Kallelse till Årsmöte 2018 113.42 kB
181129 Minnesanteckningar ordförandekonferens 141.12 kB
Protokoll Årsmöte 2018 63.86 kB
Verksamhetsberättelse 2017 534.87 kB
Verksamhetsplan 2018 543.62 kB

Aktuella dokument 2017


Inbjudan Kartkurs 20170121 345.47 kB
Dagordning årsmöte 2017 54.09 kB
Inbjudan Full koll 28 januari 2017 28.37 kB
Kallelse till årsmöte ÖOF 2016 69.81 kB
Minnesanteckningar från Ordförandekonferens 2017 199.23 kB
Protokoll Årsmöte 2017 26.31 kB
Verksamhetsberättelse 2016, reviderad vid årsmötet 409.61 kB
Verksamhetsplan ÖOF 2017 163.05 kB

Aktuella dokument 2016


Inbjudan Kartkurs 20170121 345.47 kB
Balansrapport 32.99 kB
Gruppdiskussion 26 november 66.42 kB
Inbjudan Full koll 1 den 28 januari 2017 28.37 kB
Inbjudan Full koll 3 december 2016 28.73 kB
Kallelse till årsmöte 2016 70.01 kB
Protokoll från årsmöte 2016 132.40 kB
Resultatrapport med budget 2016 43.07 kB
Verksamhetsberättelse 2015 331.23 kB
Verksamhetsplan 2016 179.01 kB

Aktuella dokument 2015


Balansrapport 2014 40.27 kB
Brev om O-Ringen Kolmården-Norrköping feb 2015 60.14 kB
Dagordning årsmöte 2015 67.32 kB
Handlingar till årsmöte 2015 1.90 MB
Inbjudan ordförandekonferens 21 oktober 2015 87.24 kB
Kallelse till årsmöte ÖOF 2015 66.71 kB
Anteckningar från ordförandekonferens 21 oktober 2015 108.21 kB
Budget 2015 med resultatrapport 2014 42.72 kB
Resultatrapport 2014 36.98 kB
Verksamhetsberättelse 2014 uppdaterad vid årsmötet 269.93 kB
Verksamhetsberättelse 2014 500.05 kB
Verksamhetsplan 2015 179.11 kB

Aktuella dokument 2014


Dagordning årsmöte 2013 75.60 kB
Verksamhetsberättelse 2013 295.25 kB
Resultaträkning 2013 36.88 kB
Balansräkning 2013 33.86 kB
Styreslens förslag till årsmötet 71.85 kB
Förslag administrativa riktlinjer 129.59 kB
Verksamhetsplan 2014 207.33 kB
Budget 2014 43.68 kB
Program för GM resan 2014 338.94 kB
Handlingar Allt-i-ett 866.26 kB
Mötesanteckningar O-ringenmöte 20 oktober 2014 59.04 kB
O-Ringen idag, presentation av Henrik Boström 1.42 MB
O-Ringenmöte 17 september anteckningar 53.96 kB
Handlingar till årsmöte 1.47 MB
O-Ringen Valdemarsvik 2016 - Bildspel 4.39 MB

Aktuella dokument 2013


Röstlängd årsmöte 2013 37.49 kB
Dagordning årsmöte 2013 60.80 kB
Verksamhetsberättelse 2012 369.57 kB
Resultat 2012 m budget 2013 43.11 kB
Balansräkning 2012 34.10 kB
Verksamhetsplan 2013 242.27 kB
Handlingar årsmöte 2013 975.73 kB
Inbjudan ordförandekon 20 nov 366.76 kB
Informationsbrev 1-2013 134.41 kB
Kallelse årsmöte 2013 378.57 kB
Kallelse årsmöte 2014 77.39 kB
Minnesord Staffan Runtegen 52.25 kB
ÖOF svar SOFT:s verksamhetsplan 125.40 kB
Skogen/PåSpåret 908.39 kB
Program USM 2013 201.25 kB
SOFT förslag verksamhetsplan 1.21 MB
Yttrande riksintressen för friluftslivet 39.23 kB

Aktuella dokument 2012


Årsberättelse 2011 fastställd på årsmötet 167.50 kB
Handlingar årsmötet 1.84 MB
Inför årsmötet 2012 700.28 kB
Kallelse årsmöte 2012 107.84 kB
Kallelse årsmöte 2013 378.57 kB
LOK-motion om DM-tecken 47.20 kB
ÖOF stadgar ant 2010 187.58 kB
Östergötlands skogar - SNF 27/112 88.50 kB
Verksamhetsplan 2012 fastställd på årsmötet 244.21 kB

Aktuella dokument 2011


Verksamhetsberättelse 2010 465.38 kB
Verksamhetsplan 2011 236.14 kB
Budgetförslag 2011 42.55 kB
Adminstrativa och ekonomiska riktlinjer 183.04 kB
Val på årsmötet 2011 25.50 kB
Brev motionsorientering dec 2010 176.69 kB
Kompletta handlingar till årsmötet 2011 905.43 kB
Inbjudan Framtidsforum 121.53 kB
Inbjudan ordförandekonferens 16 nov 2011 78.06 kB
Kallelse årsmöte 2011 107.72 kB
Inbjudan Kick-Off 10MILA 2012 58.91 kB
Motion till SOFT om Skogssport 74.13 kB
Motion till SOFT om veteran-SM 47.11 kB
Motion till SOFT om motionstid 62.88 kB
ÖOF stadgar 2010 187.58 kB
ÖOF:s utmärklelser –2010 273.50 kB
Verksamhetsmål och verksamhetsområden 177.85 kB

Aktuella dokument 2010


Ansökan Utmärkelse ÖOF 43.04 kB
Ansökan Utmärkelse SOFT 166.50 kB
SOFT:s stadgar som ligger till grund för ÖOF:s stadgar. 691.03 kB
Ansökan om O-Ringen 2016 647.71 kB
Handlingar till årsmöte 2010 1.57 MB
Inbjudan juniorläger i Alicante mars 2011 36.88 kB
Motionsorientering i Östergötland 174.49 kB
ÖOF stadgar antagna mars 2008, godkända av SOFT okt 2009 173.82 kB
Årsberättelse 2009 546.22 kB
Verksamhetsplan 2010 240.02 kB

Aktuella dokument 2009


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2009 192.75 kB
Ansvarsområden 2009 168.30 kB
Årsberättelse 2009 392.72 kB
Verksamhetsmål och verksamhetsplan 2009 189.60 kB

Arkiv


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 130.37 kB
Holgersson datahistoria 656.99 kB
ÖOF stadgar 2010 187.58 kB
Verksamhetsmål och arbetsområden 177.85 kB