Protokoll

Protokoll finns på sidan för protokoll.

Gamla dokument hittar ni på sidan för dokumentarkiv.

Styrande dokument


Adm-ekon riktlinjer 2021 132.04 kB
ÖOF:s stadgar 2021 153.74 kB
Integritetspolicy för GDPR 71.77 kB
Ansökan om utmärkelser 72.64 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2021 75.79 kB

Aktuella dokument 2021


Adm-ekon riktlinjer 2021 473.99 kB
Balansrapport 2020 36.85 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Dagordning 210311 uppdaterad 210309 362.25 kB
Kallelse årsmöte 2021, uppdaterad 21 03 07 538.83 kB
ÖOF stadgar 2021 73.52 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Stadgar 2021 445.70 kB
Protokoll från Årsmötet 20210311 112.66 kB
Resultatrapport 2020 54.43 kB
Revisionsberättelse för 2020 399.51 kB
Röstlängd, föreningar i Östergötland 50.24 kB
Valberedningens förslag till årsmötet 513.22 kB
Verksamhetsberättelse 2020 643.79 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2021 423.54 kB
Verksamhetsplan 795.92 kB

Aktuella dokument 2020


Adm-ekon riktlinjer 2020.pdf 133.62 kB
Dagordning 200305.pdf 42.16 kB
Kallelse årsmöte 2020.pdf 112.92 kB
OF Balansrapport 2019.pdf 33.25 kB
OF Förslag Budget 2020.pdf 264.41 kB
OF Resultatrapport 2019.pdf 34.67 kB
Protokoll Årsmöte 2020 60.38 kB
Röstlängd Östergötland.pdf 132.82 kB
Valberedningens förslag.pdf 25.54 kB
Verksamhetsberättelse 2019 .pdf 515.80 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2020.pdf 168.59 kB
Verksamhetsplan 2020.pdf 282.44 kB

Aktuella dokument 2019


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 136.52 kB
Balansrapport 2018 33.12 kB
Dagordning årsmöte 2019 43.09 kB
Röstlängd årsmöte 2019 51.66 kB
Inbjudan Full koll 1 191130 483.78 kB
Kallelse till årsmöte 66.73 kB
Ordförandekonferens 2019 67.78 kB
ÖOF:s stadgar 2010 116.71 kB
Resultatrapport 2018, budget 2019 37.28 kB
Protokoll från Årsmötet 2019 84.73 kB
Valberedningens förslag till styrelse 51.31 kB
Verksamhetsberättelse 2018 540.17 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 170.10 kB
Verksamhetsplan 2019 267.60 kB

Aktuella dokument från ungdomskommittén


Arbetsfördelning med vakanser 2019 55.86 kB
Distriktsmatchen huvuddokument 252.50 kB
Kallese till Ungdoms- och juniorledarträff Mars 2020 54.05 kB
Lathund DiM, GM och USM 129.07 kB
Lathund för För- och Eftersäsongslägret 334.90 kB
Lathund för Rikslägret 360.06 kB
Lathund USM-läger 277.79 kB
När kan man bli uttagen i Team Östergötland 63.70 kB
Affisch ÖOF instagram 131.66 kB
Rekommendation angående priser i ungdomsklasserna på Östergötlands tävlingar 41.77 kB
På- och avstigningsplatser Östergötland 1.01 MB
Sjukpolicy tävlingsresor och läger 35.84 kB
Rekommendation gällande "springa egen tävling" 27.51 kB
Stomplan Ungdom 47.39 kB
Unga ledare info 589.63 kB
Uttagningskriterier och information 496.05 kB
Vid sjukdom eller skada 25.98 kB

Aktuella dokument från juniorverksamheten


Unga Ledare info 326.26 kB
Inbjudan juniorläger 2020 38.33 kB

Aktuella dokument från arrangemangskommittén


Rapport bankontrollant 17.00 kB
Presentation från Sportidentutbildningen 080315 69.91 kB
2 Allemansrätten och orientering ver 5 20151103.doc 181.50 kB
4 Checklista Vett & etikett.docx 28.73 kB
5 Checklista viltvänlig banläggning.docx 24.46 kB
6 Checklista Kontrollval.docx 32.49 kB
7 Markägar Information.pdf 620.17 kB
9 Skogens Pärlor.docx 1.81 MB
Anvisningar för ÖOF:s SI-utrustning 27.00 kB
Presentation från Arrangemangsträff 2020 1.74 MB
Presentation från Arrangemangsträff 2021 1.63 MB
Banläggarkort Östergötland 2020-05-17 162.98 kB
Inbjudan banläggningsutbildning 2020 518.76 kB
Förslag till banlängder vid DM tävlingar 149.55 kB
GM gällande bestämmelser (uppdaterad 2019-11-23).pdf 35.31 kB
GM gällande bestämmelser (uppdaterad 2020-11-17) 35.48 kB
Förslag till DM arrangörer 2020-2030 503.84 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD12 2020-24 33.69 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD9 2020-24 29.52 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD9 2020-24 29.52 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD12 2020-24 33.69 kB
Godkännandemärke för kartor, ikon 5.73 kB
Gällande DM-klasser 2010- 154.27 kB
Historik om SOFT:s viltarbete 167.51 kB
Mark- och viltrapport, excelfil 289.50 kB
Mark- och viltrapport, ifyllbar PDF 246.62 kB
Förteckning över kartor i Östergötland 546.71 kB
Stämpelmall för stämpelbrädor 1 203.58 kB
Stämpelmall för stämpelbrädor 2 197.96 kB
PM för tävlingsarrangörer (uppdaterad 2020-03) 242.57 kB
PM för östgötsk kartproduktion 2017-18 38.94 kB
Presentation markfrågor SOFT Myndigheter 3.10 MB
Presentation markfrågor SOFT Internt 4.09 MB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 65.50 kB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 52.04 kB
Etiketter för SI-enheter, lådor och lådinredning 26.50 kB
Inventering av ÖOF:s SI-utrustning 95.50 kB
Presentation om SI-utrustningen 176.25 kB
Stråkbanläggning och ex på brev till markägare och jakträttsinnehavare 620.17 kB
Hur man tillsätter vakansplatser i OLA 5.68 kB
Sammanställning viltrapporter 2016 35.43 kB
Viltrapportsammanställning 2017 40.79 kB