Protokoll

Protokoll finns på sidan för protokoll.

Gamla dokument hittar ni på sidan för dokumentarkiv.

Styrande dokument


Adm -ekon riktlinjer 2014 rev. 2019 136.52 kB
ÖOF stadgar 2010 116.71 kB
Integritetspolicy för GDPR 71.77 kB
Ansökan om utmärkelser 72.64 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden rev 2019 170.10 kB

Aktuella dokument 2019


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 136.52 kB
Balansrapport 2018 33.12 kB
Dagordning årsmöte 2019 43.09 kB
Röstlängd årsmöte 2019 51.66 kB
Kallelse till årsmöte 66.73 kB
ÖOF:s stadgar 2010 116.71 kB
Resultatrapport 2018, budget 2019 37.28 kB
Protokoll från Årsmötet 2019 84.73 kB
Valberedningens förslag till styrelse 51.31 kB
Verksamhetsberättelse 2018 540.17 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 170.10 kB
Verksamhetsplan 2019 267.60 kB

Aktuella dokument 2018


Information vid ordförandekonferensen 1.75 MB
Dagordning årsmöte 153.53 kB
Kallelse till Årsmöte 2018 113.42 kB
181129 Minnesanteckningar ordförandekonferens 141.12 kB
Protokoll Årsmöte 2018 63.86 kB
Verksamhetsberättelse 2017 534.87 kB
Verksamhetsplan 2018 543.62 kB

Aktuella dokument från ungdomskommittén


Arbetsfördelning med vakanser 2019 55.86 kB
Distriktsmatchen huvuddokument 252.50 kB
Lathund DiM, GM och USM 129.07 kB
Lathund för För- och Eftersäsongslägret 334.90 kB
Lathund för Rikslägret 360.06 kB
Lathund USM-läger 277.79 kB
När kan man bli uttagen i Team Östergötland 63.70 kB
På- och avstigningsplatser Östergötland 799.66 kB
Rekommendation gällande "springa egen tävling" 27.51 kB
Stomplan ungdom 2019 47.13 kB
Unga Ledare info 326.26 kB
Uttagningskriterier och information 487.21 kB
Vid sjukdom eller skada 25.98 kB

Aktuella dokument från juniorverksamheten


Juniorläger 2019 420.42 kB
Överraskningsläger 2017 74.89 kB
Plan ÖOF Junior 2018 107.71 kB
Unga Ledare info 326.26 kB

Aktuella dokument från arrangemangskommittén


Rapport bankontrollant 17.00 kB
Presentation från Sportidentutbildningen 080315 69.91 kB
1 M&V SOFT Regelverk struktur Bild (151104) 107.22 kB
2 Allemansrätten och orientering ver 5 20151103 181.50 kB
3 Allemansrätten och orientering rubriker 49.00 kB
4 Checklista Vett & etikett 28.73 kB
5 Checklista viltvänlig banläggning 24.46 kB
6 Checklista Kontrollval 32.49 kB
7 Markägar Information 620.17 kB
9 Skogens Pärlor 1.81 MB
Anvisningar för ÖOF:s SI-utrustning 27.00 kB
Presentation från Arrangemangsträff 2017 63.50 kB
Inbjudan arrangemangsträff 2018 5.80 kB
Banläggarkort 2018 229.92 kB
Banläggarkort 2019 524.81 kB
Banläggningsutbildning mars 2016 9.40 MB
Presentation del 1 från banläggningsutbildning januari 2019 1.05 MB
Inbjudan banläggningsutbildning 2019 514.26 kB
Förslag till banlängder vid DM tävlingar 149.55 kB
Förslag till DM arrangörer 2020-2030 503.84 kB
Bestämmelser för GM inför 2019 35.39 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD12 2019-23 33.64 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD9 2019-23 31.65 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD12 2019-23, ikon 7.70 kB
Gällande DM-klasser 2010- 154.27 kB
Historik om SOFT:s viltarbete 167.51 kB
Mark- och viltrapport, excelfil 289.50 kB
Mark- och viltrapport, ifyllbar PDF 246.62 kB
Förteckning över kartor i Östergötland 546.71 kB
Stämpelmall för stämpelbrädor 1 203.58 kB
Stämpelmall för stämpelbrädor 2 197.96 kB
PM för tävlingsarrangörer (uppdaterad 2019-02) 243.24 kB
PM för tävlingsarrangörer (uppdaterad 2019-03) 243.46 kB
PM för östgötsk kartproduktion 2017-18 38.94 kB
Presentation markfrågor SOFT Myndigheter 3.10 MB
Presentation markfrågor SOFT Internt 4.09 MB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 65.50 kB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 52.04 kB
Etiketter för SI-enheter, lådor och lådinredning 26.50 kB
Inventering av ÖOF:s SI-utrustning 91.00 kB
Presentation om SI-utrustningen 176.25 kB
Stråkbanläggning och ex på brev till markägare och jakträttsinnehavare 620.17 kB
Hur man tillsätter vakansplatser i OLA 5.68 kB
Sammanställning viltrapporter 2016 35.43 kB
Viltrapportsammanställning 2017 40.79 kB