O-ligan


Program för O-ligan i Östergötland 2022


Nedanstående tävlingar ingår i O-ligan 2022. (Samtliga nationella och distrikts-tävlingar i Östergötland, förutom tävlingar/klasser som kolliderar med uppdrag för Team Östergötland, eller större nationella tävlingar). Listan med tävlingar kan komma att uppdateras om tävlingar tillkommer eller ställs in.
Vid ungdomsledarträffen i samband med försäsongslägret beslutades att inte ta med höstmedlen i O-Ligan pga att den tävlingen krockar med Daladubbeln. Dessutom förändrades poängtabellen något.
April
9Björkforskampen, Björkfors Goif, medel
10Ulrikaträffen, IFK Linköping, lång
15Boxholms OK, Boxholms OK, medel
17Kolmårdsdubbeln, OK Kolmården, medel
23UH-kampen, OK Motala, medel
24Zinkgruvemedeln, Motala AIF, medel
30Vårspringet, Linköpings OK, medel
Maj
1Vårspringet, Linköpings OK, lång
4Ljungsbrokampen, OK Skogsströvarna, medel
Augusti
4Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, medel
20NAIS-träffen, NAIS, medel
21NAIS-träffen, NAIS, lång
26DM natt, Motala AIF OL, natt
28DM lång, OK Denseln, lång
September
3DM medel, Tjalve OK, medel
25Svartåfejden, Mjölby OK, medel
Oktober
2DM Sprint, Finspångs SOK, sprint

Till arrangör av tävling med O-ligan:

Vi i Ungdomskommittén hoppas att ni har möjlighet att uppmärksamma ungdomarna vid er tävling. Några ungdomsklasser bör bära nummerlapp. Det är bra att ha en speaker som känner igen och bevakar ungdomsklasserna. För att någon klass alltid ska bli uppmärksammad och för att alla klasser ska bli lika uppmärksammade uppmanar vi därför till att årets arrangörer följer detta schema för vilken klass som främst uppmärksammas:

April
9Björkforskampen, Björkfors Goif, HD12
10Ulrikaträffen, IFK Linköping, HD14
15Boxholms OK, Boxholms OK, HD16
17Kolmårdsdubbeln, OK Kolmården, HD12
23UH-kampen, OK Motala, HD14
24Zinkgruvemedeln, Motala AIF, HD16
30Vårspringet, Linköpings OK, HD12
Maj
1Vårspringet, Linköpings OK, HD14
4Ljungsbrokampen, OK Skogsströvarna, HD16
Augusti
8Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, HD12
20NAIS-träffen, NAIS, HD14
21NAIS-träffen, NAIS, HD16
26DM natt, Motala AIF OL, HD14
28DM lång, OK Denseln, HD16
September
3DM medel, Tjalve OK, HD12
25Svartåfejden, Mjölby OK, HD16
Oktober
2DM Sprint, Finspångs SOK, HD14

Poängberäkning

17 tävlingar ingår i år varav de 9 tävlingar med bäst resultat räknas.

För placeringarna 1 - 18 ges poängen 20, 19, 18, 17, 16, t.o.m. 3. Vid lika resultat delas poängen för två (eller ev. fler) placeringar mellan berörda.

Alla startande längre ned i resultatlistan erhåller tre poäng.

För att O-liganpoäng ska delas ut krävs dock att tävlingen även ger Sverigelistanpoäng, dvs. att tävlingen anses rättvis och fri från spårsnö.
Om en Östgötatävling genomförs samma datum som en tävling där Östergötland deltar som distrikt, t.ex. Distriktsmatchen, Götalandsmästerskapet eller USM, räknas inte Östgötatävlingen in i O-ligan för de klasser som omfattas av Distriktsuppdraget. Detta för att uppmuntra deltagande för Distriktet i Team Östergötland.

Individuella klasser, Öppna klasser och Inskolning

Alla startande ungdomar erhåller en poäng som räknas in i klubbtävling och Raketen. Poäng erhålles även om tävlingen bryts.

Klubbtävling

Alla placeringspoäng plus alla startpoäng räknas samman för alla tävlingar under säsongen.

Raketen

Syftet med Raketen är att premiera deltagande, ej resultat. Varje startande ges en poäng. Startpoängen räknas samman och varje klubbs andel av totalen beräknas. Jämförelse görs med motsvarande tal för föregående säsong, och den klubb som ökat sin andel mest erhåller Raketen-priset. En förutsättning är att klubben under året haft startande i minst 7 av de tävlingar som ingår i O-ligan samt att klubben uppnått totalt minst 28 startpoäng.

Exempel:

NAIS andel av startpoängen var 2009 2,3 procent (avrundat) och 2010 3,6 procent (avrundat), en ökning med 155,0 procent, vilket ledde till vinst 2010.

Ansvarig

Ansvarig för O-ligan i Östergötland är ÖOF's Ungdomskommitté genom Joakim Kjellberg, joakim.kjellberg@gmail.com.

Resultat O-ligan tidigare år

Resultat från O-ligan 2022

Resultat från O-ligan 2021


O-ligan 2021.pdf 283.87 kB

Resultat från O-ligan 2020


Klubbtävlingen 2020 581.49 kB
O-Ligan 2020 154.60 kB
Raketen 2020 789.82 kB

Resultat från O-ligan 2019


Klubbtävlingen 2019 82.08 kB
O-Ligan 2019 353.96 kB
Raketen 2019 67.09 kB

Resultat från O-ligan 2018


Klubbtävlingen 2018 33.96 kB
O-Ligan 2018 646.21 kB
Raketen 2018 33.30 kB

Resultat från O-ligan 2017


Klubbtävlingen 2017 39.47 kB
O-ligan 2017 489.18 kB
Raketen 2017 46.34 kB

Resultat från O-ligan 2016


O-ligan, klubbtävlingen 2016 27.26 kB
O-ligan, raketen 2016 196.26 kB
O-ligan 2016 487.30 kB

Resultat från O-ligan 2015


O-ligan 2015 HD12-16 376.08 kB
O-ligans klubbtävling 2015 133.98 kB
Raketen 2015 222.58 kB

Resultat från O-ligan 2014


O-ligan 2014, individuell 310.32 kB
Klubbtävlingen 2014 192.21 kB
Raketen 2014 213.59 kB

Resultat från O-ligan 2013


O-ligan 2013, klubbtävling 174.38 kB
O-ligan 2013, individuell 269.77 kB
O-ligan 2013, raketen 179.19 kB

Resultat från O-ligan 2012


Slutresultat Klubbtävlingen 2012 43.28 kB
Slutresultat "Raketen" 2012 126.96 kB
D12 Slutställning O-ligan 2012 30.35 kB
D14 Slutställning O-ligan 2012 37.97 kB
D16 Slutställning O-ligan 2012 32.07 kB
H12 Slutställning O-ligan 2012 38.22 kB
H14 Slutställning O-ligan 2012 41.35 kB
H16 Slutställning O-ligan 2012 39.25 kB

Resultat från O-ligan 2011


Damer - slutställning 2011 44.06 kB
Herrar - slutställning 2011 51.64 kB
Klubbtävling - slutställning 2011 35.50 kB
Raketen - slutställning 2011 77.71 kB

Resultat från O-ligan 2010


Damer 2010, slutställning 42.60 kB
Herrar 2010, slutställning 46.40 kB
Klubbtävling 2010, slutställning 34.16 kB
Raketen 2010, slutställning 72.78 kB

Resultat från O-ligan 2009


D12-16 74.31 kB
H12-16 84.33 kB
Klubbresultat 34.40 kB
Raketen 73.84 kB

Resultat från O-ligan 2008


D12-16 49.75 kB
H12-16 56.04 kB
Klubbresultat 33.45 kB
Raketen 73.67 kB

Resultat från O-ligan 2007


D12-16 40.11 kB
H12-16 41.56 kB
Klubbresultat 30.36 kB
Raketen 72.46 kB

Resultat från O-ligan 2006


D12-16 39.82 kB
H12-16 41.49 kB
Klubbresultat 30.37 kB
Raketen 69.09 kB

Resultat från O-ligan 2005


D12-16 39.76 kB
H12-16 43.74 kB
Klubbresultat 31.22 kB
Raketen 72.76 kB

Resultat från O-ligan 2004


D12-16 317.31 kB
H12-16 345.12 kB
Klubbresultat 39.10 kB
Raketen 44.62 kB