E-postlistor

ÖOF har ett antal e-postlistor för att enklare kunna sprida information till olika funktionärer. En e-postlista är en mejladress som skickar vidare mejl till alla som är anmälda till e-postlistan. Man kan alltså på detta vis nå många personer genom att skicka ett mejl till en enda adress.

Att börja eller sluta prenumerera

Man måste normalt sett själv anmäla sig till de listor man vill vara med på. På samma sätt ska man själv avanmäla sig från listor man vill gå ur. Anmälan till en e-postlista sker genom att:

  1. Man fyller i sin e-postadress på listans webbsida (se länkar nedan)
  2. Listan skickar automatiskt ut ett mejl med en länk.
  3. Man klickar på länken, kommer till en webbsida och klickar där på en knapp för att bekräfta prenumerationen.

Webblistans administratör (normalt ÖOF:s webbmaster, webmaster@o-of.se) kan också lägga till och ta bort folk från listor, men för att minska arbetsbördan uppmuntras alla att själva försöka sköta detta.

Avanmälan går till på ungefär samma sätt.

När man är med på en e-postlista kan man även via listans webbsida ändra en massa inställningar som t.ex. om man ska få månatliga påminnelsemejl om lösenord etc.

För de flesta eller alla listorna så måste listadministratören godkänna ansökan efter att den kommit in. Ansökan sker dock via listans webbsida så som beskrivits ovan.

Vem som helst kan gå med i de öppna listorna, medan e-postlistorna som är avsedda för t.ex. olika kommittéer kräver att listadministratören godkänner ansökan. Ansökan sker dock via listans webbsida precis som för öppna listor.

Öppna listor

Följande öppna listor finns:

E-postadress Webbsida Beskrivning
orienterare@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/orienterare_o-of.se Orienterare i Östergötland som vill nås av mejl-information från ÖOF.
Vem som helst kan själv anmäla sig eller ta bort sig på de öppna listorna.

Slutna listor

Var och en kan själv ansöka om att finnas med på vilken som helst av dessa listor, men ansökan måste godkännas av administratören. Om du vill komma med på en lista ska du alltså gå till listans webbsida och anmäla dig. Du ska inte mejla till administratören och be om att få komma med, eftersom det orsakar onödigt merarbete för administratören.

Följande slutna listor finns:

E-postadress Webbsida Beskrivning
styrelsen@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/styrelsen_o-of.se ÖOF:s styrelse
klubbar@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/klubbar_o-of.se Kontaktpersoner i orienteringsklubbarna i distriktet. Varje klubb bör ha minst en person med på denna lista och den eller de personerna bör ta ansvar för att skicka relevant information vidare i klubben.
ungdomskommitte@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/ungdomskommitte_o-of.se Ungdomskommittén i ÖOF.
ungdomsledare@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/ungdomsledare_o-of.se Ungdomsledare i ÖOF.
arrkom@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/arrkom_o-of.se ÖOF:s arrangemangskommitté.
skk-medlemmar@o-of.se http://o-of.se/mailman/listinfo/skk-medlemmar_o-of.se Medlemmar av SKK.

Påminnelsemejl

Varje medlem på en e-postlista får en gång i månaden ett automatiskt påminnelsemejl för att påminna om det personliga lösenordet för listan (såvida man inte gjort en inställning på listans webbsida att man inte vill få påminnelsemejl). Lösenordet behövs egentligen bara för att se vilka andra som är med på listan inloggning sker via listans webbsida.

Nya listor

Det går lätt att skapa nya e-postlistor, så om din kommitté eller arbetsgrupp behöver en lista så är det bara att säga till webmaster@o-of.se. Om du vill ha en ny lista ska du ange följande:

  • Vad ska listan heta?
  • Vilka e-postadresser ska vara med på listan från början?
  • Ska vem som helst få anmäla sig till listan?
  • Ska vem som helst (eller bara medlemmar på listan) få skicka mejl till listan?

Vett och etikett

E-postlistorna får endast användas för relevant information inom och till ÖOF. Det är strängt förbjudet att göra utskick av reklam och annan spam till någon av listorna.

Problem

Om du har problem med e-postlistorna och ett par genomläsningar av instruktionerna på denna sida inte räcker till för att lösa dem kan du kontakta webmaster@o-of.se.