Rapport från ÖOF:s årsmöte 7/3 2019

Skriven 2019-03-10 20:19:26 av Per Magnusson
 
Mötet
Årsmötet
Den 7/3 hölls ÖOF:s årsmöte i LOK-gården. Mötet inleddes med en presentation från SOFT om barns tävlande följt av traditionella årsmötesförhandlingar och slutligen utdelning av diverse priser och utmärkelser.

Kvällen inleddes med fika följt av att Lasse Greilert och Moa Olsson från SOFT höll en presentation av den utredning som förbundet låtit göra om barns tävlande. Här finns mer information om studien och vad den kom fram till.

Till årsmötets ordförande utsågs Björn Karlsson och till sekreterare Carina Berger Svensson.

Verksamhetsberättelsen godkändes med några smärre korrigeringar. Även årsredovisningen godkändes och på revisorernas inrådan beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Ekonomin är fortsatt mycket god trots ett minusresultat i linje med budgeten.

Ett förslag till stadgeändring med syfte att harmonisera stadgarna med de nya normalstadgarna, samt att modernisera några andra delar godkändes av mötet.

Likaså antogs de mindre uppdateringar som styrelsen föreslog i "Administrativa och ekonomiska riktlinjer", "Verksamhetsmål och ansvarsområden" och verksamhetsplanen.

Medlemsföreningarnas årsavgift lämnades oförändrad (0 kr) och budgetförslaget med ett underskott på ca 108 000 kr antogs.

Lena Fröberg valdes om som ordförande, liksom ledamöterna Björn Karlsson och Bengt-Ove Blomqvist (den senare dock bara på ett år för att överlämna kassörsrollen). Som nya ledamöter valdes Sonja Albisser Svensson (ny kassör) och Patrik Kleist in. Eva-Karin Jönsson valdes om som suppleant.

Till revisor respektive revisorssuppleant valdes Monika Lundqvist och Leif-Åke Karlsson. Valberedningen bestående av Mikael Håkansson, Gitte Engström och Anders Montelius valdes om.

Årsmötet avslutades och utdelningen av utmärkelser kunde ta vid.

Först ut var Katarina och Patrik Kleist som delade ut stipendiet ur Thomas Kleists minnesfond till OK Kolmården för sitt juniorarbete. Motiveringen lyder:

Klubben har en långsiktig tanke med målet att upprätthålla hög kvalité för junioråldrarna. Satsning görs på läger, tränings- och tävlingsresor med inslag av sociala aktiviteter för att inkludera juniorer på alla nivåer.

Stipendiet 2018 går till OK Kolmården

Därefter fick LOK ta emot utmärkelsen "Årets arrangemang" med följande motivering:

Efter mycket arbete stod det klart att arrangören inte skulle få tillgång till hela det tänkta tävlingsområdet men istället för att ge upp tog klubben fram nya uppslag och såg möjligheter.

Med en hängiven vilja att "återuppleva" VM 1968 och samtidigt bjuda på bästa tänkbara terräng flyttades målet till skogen och då parkering saknades i närheten bussades deltagarna de sista kilometrarna. Deltagarna bjöds på en nyritad karta, utmanande terräng och spännande tävlingar för elit och motionär.

Årets arrangemang 2018 är jubileumstävlingen arrangerad av Linköpings OK.

Den ärofulla utmärkelsen "Årets ledare" gick till Sara Nordvall Forsberg:

Årets ledare har under många år varit en engagerad ledare, först i klubbverksamhet och senare för Östergötlands ungdomar. Hon har tagit stort ansvar för planering och genomförande av ungdomskommitténs verksamhet, alltid med ett leende på läpparna. Hon har inte varit rädd för att lägga ner det där lilla extra och hon har en förmåga att se och uppmärksamma alla deltagare på de resor och läger där hon varit med. Dessutom har hon engagerat sig för Unga Ledare och ordnat träffar för juniorer. Hon har också varit med i SOFT:s valberedning.

Årets ledare 2018 är Sara Nordvall Forsberg, OK Kolmården

O-ligans "Raketen"-pris för största procentuella poängökning gick till Björkfors GoIF.

O-ligans klubbtävling (klubben med flest poäng) gick till LOK.

Här följer några bilder från mötet:

Kleist
Maria Nordvall i OK Kolmården tar emot stipendiet ur Thomas Kleists minnesfond och får en kram av Katarina Kleist samt tulpaner av Patrik Kleist.

Årets arrangemang
Björn Karlsson har just delat ut priset för årets arrangeamang till Inger Gustås i LOK.

Årets ledare
Sara Nordvall Forsberg är glad mottagare av priset för Årets ledare.

Årets ledare
Joakim Kjellberg i Björkfors GoIF har just tagit emot Raketen-priset.

Klubbtävlingen
Inger Gustås fick åter resa på sig. Denna gång för att ta emot O-ligans klubbpris.

Styrelse
ÖOF:s två nya styrelsemedlemmar välkomnades med tulpaner och applåder: Patrik Kleist och Sonja Albisser Svensson.

Länkar som hör till denna nyhet
Årsmöteshandlingar