Historiska vattnet 700 m. nordost "d" i Ulveryd.

1935-07-27 SKK bildas i Östergötland vid lilla gölen (Tolen) 700 m NO d i Ulveryd, Kimstad socken.

Under de följande årsrundorna har följande Karlar tillhört Rådet:

Talman:
Thure Johnsson1935-1945
Carolus Widén1946-1955
Sven Briman1956-1966
Rune Haraldsson1967-1976
Vilhelm Björnmo1977-1987
Rubert Engblom1988-1998
Kjell Holmström1999-2013
Anders Hedin2014-
 
Skrivare:
Claes Claesson1935-1945
Thure Wilhelmsson1946-1949
Rolf Öresjö1950-1955
Erik Johansson1956-1960
Elov Jansson1961-1965
Torsten Cederin1966-1977
Hilding Andersson1978-1985
Bertil Skagerström1986-2013
Leif Lundberg2014-2018
Magnus Herberthson2019-
 
Kassabevarare:
Claes Claesson1935-1936
Sölve Gustavsson1937-1945
Folke Nilsson1946
Åke Westling1947-1955
Sten Larsson1956-1962
Bertil Sjösvärd1963-1975
Bertil Skagerström1976-1985
Åke Wernelius1986-1999
Curt Tillman2000-
 
Skaffare:
Gunnar Carlsson1935-1942
Walter Wennberg1943-1945
Sven Briman1946-1955
Åke Westling1956-1958
Elov Jansson1959-1960
Bertil Sjösvärd1961-1962
Bertil Ottosson1963-1973
Karl Andersson1974-1987
Curt Tillman1988-1999
Olle Johnsson2000-2013
Torgny Johansson2014-
 
Banmästare:
Harry Magnusson1935-1941
Tage Grahn1942-1948
Bertil Egemyr1949-1957
Birger Holmberg1958-1962
Bertil Magnusson1963-1985
Rolf Fridström1986-2005
Ulf Andersson2005-2021
Göran Brattgård2021-
 
Banläggare:
Carl Ödell1935-1945
Åke Westling1946
Thorild Hasselgren1947-1955
Gustaf Karlsson1956-1972
Arne Karlsson1973-1991
Torbjörn Eklund1992-1996
Anders Hedin1997-2013
Thomas Stenström2014-
 
Rådsfinnare:
Karl Åkerman1997-2015
Per-Johan Persson1997-2017
Hans-Olof Somdal1997-2018
Thomas Svensson2016-
Anders Montelius2018-
Mats Rosander2019-
 
Härold:
Erland Nyström1935-1938
Åke Fhager1939-1943
Sven Briman1944-1945
Claes Claesson1946-1975
Rubert Engblom1976-1987
Tryggve Johansson1988-2013
Håkan Åberg2014-
 
Präntare:
Gunnar Sundström1935-1937
Einar Johnsson1938-1945
Sölve Gustavsson1946
Rune Haraldsson1947-1966
Nils-Erik Åberg1967-1975
Allan Bengtsson1976-1996
Olle Johnsson1997-1999
Jan-Erik Höglund2000-
 
Runomästare:
Gustaf Tollén1935-1939
Ivar Borgström1940-1945
Allan Lundh1946
Per I Olsson1947-1960
Stig Eriksson1961-1968
Vilhelm Björnmo1969-1976
Rune Erixon1977-1980
Åke Wernelius1981-1985
Göran Djurstedt1986-2004
Torgny Johansson2005-2011
Olle Johnsson2012-2013
Tryggve Johansson2014-2021
Vakant2021-
 
Budbringare:
Knut Svensson1937-1938
Olof Olsson1939-1945
Erik Bråberg1946-1960
Erik Johansson1961-1964
Claes-Gösta Larsson1965-1971
Arne Molin1972-1994
Håkan Gustavsson1995-
 
Rättare:
Fritz Carlsson1935-1945
Sölve Gustavsson1935-1936
Sven Linér1937-1945
Paul Pettersson1946-1952
Herbert Magnusson1946-1953
Sten Larsson1953-1955
Bertil Ottosson1954-1962
Gösta Johansson1956-1987
Harry Ferdinandsson1963-1987
Rune Fritz1988-1998
Sven E Jonsson1988-1998
Sune Johansson1999-2009
Gösta Johansson1999-2010
Göran Hektor2010-2017
Roger Danielsson2011-
Ulf Waldenfjord2018-
 
Rättares ersättare:
Arne Danielsson1964-1988
Bo Jakobsson1989-1994
Sune Johansson1995-1998
Karl-E Andersson1999-2014
Ulf Waldenfjord2015-2017
Roland Frid2018-