Östergötlands Skogsflickor

Historik

 

Den 11 maj 1944, i vårnattens skymning, samlades några huldror till sin första träff. De valde Kimstad, som var halvvägs mellan "öst" och "väst". De OSTHGOTHSKE SKOGSFLICKORNA hade sett dagens ljus.

MAJA NORMAN utsågs till Talhuldra. I Rådet tillkom GRETA HAAG, GUNBORG MELANDER, INGEGÄRD ANDERSSON, GRETA WALLIN, INGRID ANDERSSON OCH YLVA BRIMAN.

Huldrornas Ed, liksom övriga stadgar, spikades. Vidare klubbades att ett Höstablot skulle hållas. Det första riktiga Höstblotet hölls i Kolmårdens djupa skogar. Där dubbades Talhuldran Maja Norman och de första huldrorna (se namnen ovan).

Året efter, 1945, dubbades så trenne "gröne". Det var Lisa Lärkert, Eivor Andersson och Anna-Lisa Andersson. Så gick åren och nya "gröne" valdes in och blev huldror och därmed visare och förståndigare. Alla la nya år på nacken.

Ylva, som skrev detta till ÖSF:s 40-årsjubileeum 1984, hade glädjen och förmånen att sedan vara talhuldra i ett antal år. Hon såg tillbaka på åren som rullat undan med de OSTHGOTHSKE SKOGSFLICKORNA och deras klubb, som gav henne många oförglömliga minnen av KAMRATSKAP, GEMENSKAP, MINNEN och VÄNSKAPSBAND som tiden ej kan utplåna!

Ylva avslutade sin text med orden...

Må OSTHGOTHSKE SKOGSFLICKOR och DERAS KLUBB växa till i antal och styrka och se framåt mot nya djärva mål. För ORIENTERINGSSPORTEN och OSTHGOTHSKE SKOGSFLICKOR - mottag mitt mildaste SUS!