Rådet för Östergötlands Skogsflickor 2019

Talhuldra: Sonja Hansson
Skrivhuldra: Carina B-Svensson
Penninghuldra: Marianne Nyman
Rättare: Eva-Britt Hultqvist
Rättare: Monika Lundqvist
Rådskafferska: Maja-Stina Gustavsson
Rådskafferska: Margareta Skarp
Härold: Ulla Kjell
Skafferska: Eva-Karin Jönsson