Stämpelbrädor

ÖOF har två satser med stämpelbrädor. En som sträcker sig ungefär från 31 till 182 och en som täcker ungefär 31-150. Tanken är att två arrangörer som har tävling samma helg ska kunna ha varsin uppsättning brädor, även om man får dela på en del enheter.

Utlåning

Björn Axelsson, bjorn.axelsson@medley.se, i FSOK har hand om brädorna. Kontakta honom om du vill låna dem.

Brädorna

Brädorna ser ut som följer:

[Stämpelbräda]

Det finns alltså två par av hål man kan välja på att använda. Det ena har avståndet 19 cm och det andra avståndet 30 cm. Håldiametern är 5 mm, så skruv med 4 mm diameter är lämplig att använda.

Den stora satsen brädor innehöll 2009-03-12 följande nummer:

31-60, bräda 32 saknas men en blank bräda finns
61-65, 67, 70-85, 87-88, 90-92, 94-95, 97 (93 saknas)
2x100
101-132 (2x109)
133-154 (2x138, 2x146, 2x148, 2x150, 2x153)
155 saknas
156-179 (2x179)
Saknas: 180, 181, 182, 183, 184, 185, 200

Den mindre satsen som går från 31-150 är för närvarande inte inventerad.