Minnesanteckningar om SI till arrangemangsträff

  • Samordna kodsiffror om två arrangörer som använder ÖOF:s SI-utrustning har tävlingar samma helg.
  • Var vänliga och läs informationsbladet i lådorna. Rapportera trasiga och saknade enheter till Per M. Det slarvas med detta.
  • Antal kartor till öppna banor. Snålt på vissa tävlingar. Det får inte ta slut!